A hithez alap kell, s ez az alap annak tökéletes megértése, amit hinni kell. A hívéshez nem elegendő látni, hanem mindenekfelett érteni kell. A vakhit immár nem a mi századunkba való. Hiszen éppen a vakhit dogmája szolgáltatja ma a hitetlenek számának túlnyomó részét azáltal, hogy az emberekre akarja magát erőszakolni, s éppen a két legbecsesebb előjogától kívánja őket megfosztani: a gondolkozás szabadságától és a szabad ítélőképességtől. Az értelmes hit azonban, amely tényekre s a logikára támaszkodik, nem hagy maga után semmi homályt. Hisszük, mert biztosnak érezzük magunkat; márpedig az ember csak abban érzi magát biztosnak, amit megértett, ebből aztán nem is enged. Mert egyedül az a hit rendíthetetlen, amely az emberiség bármely korszakában a józan ésszel szemtől szemben megállhat. Erre az eredményre vezet a spiritizmus, amely a hitetlenség fölött is mindannyiszor diadalt arat, hacsak érdekből eredő rendszeres ellenállással nem találkozik.
A weboldalunkon található irodalom tanulmányozásához segítséget nyújt a „Mit olvassak” c. összefoglaló. A művek részletesebb ismertetését a „Letölthető irodalom” menüpont alatt találhatjuk, ugyanitt a „Teljes irodalom” felsorolása is megtalálható.

Szemelvények:

- ISTEN AKARATA: EGYETEMES ÜDVÖSSÉG     - AZ EMBER SZÁRMAZÁSA  ÉS BŰNBEESÉSE   - KRISZTUS MEGVÁLTÓ MUNKÁJA      - A BŰNBOCSÁNATRÓL    - ISTEN A SZERETET    A FÖLD ÉS A VILÁGMINDENSÉG TEREMTÉSE (KOZMIKUS TEREMTÉSTÖRTÉNET) - A NÉPEK SORSA     - ÜDVÖSSÉG ÉS KÁRHOZAT    - AZ ISTENI KINYILATKOZTATÁSRÓL (ANNAK MIKÉNTJÉRŐL)       - KERESZTÉNY HITTAN ÚTKERESŐKNEK   - PREEGZISZTENCIÁNK JÉZUSI KINYILATKOZTATÁSAI  - KORÁN ELHUNYT GYERMEKEK    - A BŰN - Az "IGE"      - A SÁTÁN - ÖRDÖG, MINT FOGALOM - EGY HIT - SOK VALLÁSI FELEKEZET  - KÍSÉRTÉS    

HOGYAN KÖZELÍTSEM MEG A HITET?

„Az Úr véres életáldozata nem Istennek, hanem az emberért meghozott önkéntes szeretet-áldozat volt!” „Ha pedig nekünk ellenségeit is szerető, átkozóit is áldó, gyűlölőivel is jótevő Istenünk van, akkor meddő próbálkozás nála haragot vagy olyan hangulatot kimutatni, amelyet engesztelni kellene, mégpedig ártatlan istenfiúi vérrel!” „A hit nem elhívése valaminek, hanem az ember spirituális képessége a transzcendens megérzésére, és megértésére. Belső fény, ősérzés, emlékezés Istenre és a bűnbeesés előtti boldogságra, egyben minden emberben meglévő vágyakozás, sóvárgás a világosságba való visszatérésre."
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY