Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával

A könyv egy katolikus pap személyes lenyűgöző élményeit mutatja be, aki meghajolt a tények előtt és korábbi aggodalmai és fenntartásai ellenére lelkes hirdetőjévé vált az újkori szellemi mozgalomnak. Megtapasztalván a szellemi kapcsolat létrejöttének módját és célját, bemutatja azokat a törvényszerűségeket, melyek az emberiség történetében mindig is jelenlévő kapcsolatokat előidézték - az ószövetségi prófétálástól az újkori spirituális jelenségekig. (400 oldal, ár: 3000Ft+postaköltség)

Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek

Gyakorlati hittankönyv gondolkodó hívők és keresők részére. A harmadik kijelentés műveire építve érthető hihető és logikus formában ad választ a teremtés, születés és halál stb. és a mai élet kérdéseire és ellentmondásaira. Az első Magyarországon megjelent - a spiritizmus ismereteit rendszerbe foglaló - hittankönyv, mely rendkívül tömör és érdekes formában lebbenti fel a fátylat a korábban hittitokként definiált kérdésekről. Rövidségéhez mérten kimerítő választ ad a teljességről és a filozófiák mindez ideig megválaszolatlan kérdéseiről. (120 oldal, ár: 2000Ft+ postaköltség)

Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak

Magas szintű, teológiai igényességgel kidolgozott könyv (a szerző életműve) a hittitkokról ill. azok eddigi téves és helytelen értelmezéséről. Teljességgel a Biblia kinyilatkoztatásaira hagyatkozva tételesen végig vezeti az eddigi súlyos hittani tévedések és tévelygések okát és kiküszöbölésének tantételeit. Helyre állítja Isten szeretetében és igazságosságában vetett - a korábbi hitromboló tévedések által súlyosan megrendült - hitet. Ehhez logikus rendszerbe foglalt hittanminősítő szempontokat definiál. (136 oldal, ár: 2000 Ft+ postaköltség)

Emánuel szellem nyilatkozatai

A szellembölcselet egyik leghatalmasabb alkotása 1895-1905 között keletkezett médiumi úton történő szellemnyilatkozatként. A enciklopédikus jelleggel egy a hit és filozófiai kérdésekben felkészült ember (Forsboom Bernát) kérdéseire adott válaszokat tartalmazza. Felöleli az emberi lét, a szellembukás, az eredendő bűn tényleges mikéntjének magyarázatát. A korlátos emberi fogalmakat szétfeszítve lenyűgözően érzékelteti az emberi fogalmakon túli világ és az ember kapcsolatát, múltját jelenét és jövőjét. Válaszaiban kimerítő magyarázatot ad az emberi lét valamennyi kényes kérdésére, mellyel a filózófia és a hagyományos hittanok eddig nem tudtak megbirkózni. A szenvedés és testetöltés, Isten igazságosságát látszólag megkérdőjelező sorskérdések, spirituális jelenségek és törvényszerűségek egyedülálló leírásával és magyarázatával találkozhat e könyvben az igazságot kereső ember. A könyv jól érzékelteti a sokszor tudálékos emberi gondolkodás és az igazi bölcselet és világosság viszonyát. (378 oldal, ár: kötve 2000 Ft, fűzve kemény kötésben 2500 Ft.+ postaköltség)

MEGRENDELHETŐ KÖNYVEK

KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
REINER ÁGOSTON KERESZTÉNY HITTAN ÚTKERESŐKNEK A HITRŐL A MINDENSÉG PERSPEKTÍVÁJÁBAN ÉS A HÉTKÖZNAPOKBAN ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY