ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
Isten   Jézus   által   részletesen,   sokoldalúan   kinyilatkoztatja   önmagát   a   szeretet   és megbocsátás   Isteneként,   aki   sohasem   veti   el   a   bűnöst,   csak   a   bűnt.   A   bűn   rendezésére is   ragyogó   példákkal   tanít   a   tékozló   fiú,   a   századik   juh,   az   elgurult   drachma   példázatával. Mindig   a   bűn   elhagyása,   a   bűntől   való   elfordulás   nevelésének   célja,   és   nem   a   megtorlás. Az    írástudás    a    szerető    Isten    képét    eltorzította,    az    evangéliumokból    sugárzó    isteni szeretet    igazságát    emberi    igazsággal    helyettesítette,    Isten    üdvtervét,    mozgásterét    a tökéletlen   emberi   gondolkodás   korlátai   közé   szorította.   Így   saját   csapdájába   kerülve képtelenné   vált   a   mai   ember   életének   sorskérdéseire   Isten   igazságosságát,   bölcsességét és    szeretetét    tükröző    választ    adni.    Az    egyéni    sorsok    és    esélyegyenlőtlenség    széles skálája,   a   hit   és   üdvösség   elnyerésének   lehetősége   tekintetében   kérdőjelek   sokaságát veti   fel.   Hit   nélkül   születő   és   élő   emberek,   nem   keresztény   vallásokat   követő   ember milliárdok,   eleve   kárhozatra   ítélt   embertömegek   léte   de   facto   cáfolja   a   ma   is   hirdetett megváltástant,   hiszen   a   föld   népességének   döntő   hányadához   el   sem   jut   az   örömhír. Égetően   szükséges   ezen   emberek   és   népek   részére   Isten   szeretetét   és   igazságosságát alátámasztó   megoldást   bemutatni,   mert   a   vallási   panelek   immár   semmire   sem   jók,   csak a felekezetek szubkultúrájában élő hívek megnyugtatására.

SORSKÉRDÉSEK

„Örök kárhozat az egyik legsúlyosabb ellentmondása a keresztény egyházak tanításainak miszerint a Szeretet Istene ilyen szörnyű megtorlásban részesíti az ún. halálos bűnben elhunyt gyermekeit … E tanítás - ha elfogulatlan ésszel közelebbről megvizsgáljuk – azt jelenti, hogy Mennyei Atyánk, tömegesen bocsátja létbe azon gyermekeit, akinek a sorsa az örök kárhozat lesz. Ez semmiképpen nem vallana szerető, és igazságos atyára, sőt ellenkezőleg: balga és tehetetlen szülőre, aki a pozitív kimenetelű sorsok mellett az örök kárhozat benépesítésére teremt.”  „..A karma tehát Isten természettörvényének pogány látásmódja, míg a vezeklés az ószövetségi látásmódból adódó következtetés, és mint ilyen csak egy szűk részét képezi a jóságos Mennyei Atya hatalmas eszköztárának..”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET