Jézus az evangéliumokban fektette le az üdvösség tankönyvét. Világos szavakkal, csodálatos példázatokkal alátámasztva mutatta be a Szeretet Istenét, választ adott az emberi élet problémáira, bemutatva a felebaráti szeretet normáit. Ám ahogy az ószövetségi időben a keresztény gyülekezetek szellemi vezetői a mennyei táplálékot a kor felfogása szerint elkezdték értelmezni, az élősdi írástudás által holt betűkbe, paragrafusokba kényszeríteni. Az ókor zord szellemiségének megfelelően megalkották a büntető istenképet és észellenes hittételeket. Ráadásul dogmákba fagyasztva megölték a krisztusi szellemiséget is, megteremtve a vallási lelki terror eszmei alapját, kiszolgálva az állammal összefonódó, egyre könyörtelenebbé váló vallási gépezetet. A tudomány és a gondolkodás fejlődését nem voltak hajlandóak figyelembe venni, az érthetetlen és értelmetlen hittételeket hittitokként aposztrofálták. Ezek megkérdőjelezése nem volt tanácsos, mert az ilyen „eretnekek” hamar a máglyán találták magukat. Így a mai kor keresztény hívei kénytelenek elfogadni a józan ésszel és Isten bölcsességével gyökeresen ellenkező hittételeket, vagy egyszerűen hátat fordítottak a hitnek, és különböző valláspótlékokkal táplálják spirituális vágyukat.
A weboldalunkon található irodalom tanulmányozásához segítséget nyújt a „Mit olvassak” c. összefoglaló. A művek részletesebb ismertetését a „Letölthető irodalom” menüpont alatt találhatjuk, ugyanitt a „Teljes irodalom” felsorolása is megtalálható.

Szemelvények:

- DOGMÁK ÉS HITTITKOK - HAMIS BIZONYSÁGOK     - AZ EREDETI BŰNRŐL  - „MERT ÍRVA VAN” - A SZEKULARIZÁCIÓ TÁPTALAJA A BÜNTETŐ ISTENKÉP - ÁLDOZAT ÉS BŰN RENDEZÉS A BIBLIÁBAN ÉS A KERESZTÉNY ÍRÁSTUDÁSBAN  - A SZEKTÁKRÓL RÖVIDEN 

HITTITKOK ÉS TÉVEDÉSEK

„Titok nem az, amit nem tudunk, hanem az, amit nem szabad illetékteleneknek tudni, mert ez valamilyen kárnak, vagy veszélynek lehet a forrása." „A hittudomány valójában nem is tudomány, hanem a felekezeti tantételek teoretikus élőn tartása, és a bibliai szövegértelmezés felekezet specifikus művelése." „.. Üdvtervének végrehajtásához nincs szüksége hamis tanúkra, árulókra, korrupt igazságszolgáltatásra, megtévesztett csorda szellemű tömegre és hazug gyilkosokra. Az Úr eljövetelének egyedüli célja a világosság kiárasztása volt."
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY