ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
A    hithez    alap    kell,    s    ez    az    alap    annak    tökéletes    megértése,    amit    hinni    kell.    A hívéshez   nem   elegendő   látni,   hanem   mindenekfelett   érteni   kell.   A   vakhit   immár   nem   a mi    századunkba    való.    Hiszen    éppen    a    vakhit    dogmája    szolgáltatja    ma    a    hitetlenek számának    túlnyomó    részét    azáltal,    hogy    az    emberekre    akarja    magát    erőszakolni,    s éppen     a     két     legbecsesebb     előjogától     kívánja     őket     megfosztani:     a     gondolkozás szabadságától   és   a   szabad   ítélőképességtől.      Az   értelmes   hit   azonban,   amely   tényekre   s a   logikára   támaszkodik,   nem   hagy   maga   után   semmi   homályt.   Hisszük,   mert   biztosnak érezzük    magunkat;    márpedig    az    ember    csak    abban    érzi    magát    biztosnak,    amit megértett,   ebből   aztán   nem   is   enged.   Mert   egyedül   az   a   hit   rendíthetetlen,   amely   az emberiség   bármely   korszakában   a   józan   ésszel   szemtől   szemben   megállhat.   Erre   az eredményre   vezet   a   spiritizmus,   amely   a   hitetlenség   fölött   is   mindannyiszor   diadalt   arat, hacsak érdekből eredő rendszeres ellenállással nem találkozik.

HOGYAN KÖZELÍTSEM MEG A HITET?

„Az Úr véres életáldozata nem Istennek, hanem az emberért meghozott önkéntes szeretet-áldozat volt!” „Ha pedig nekünk ellenségeit is szerető, átkozóit is áldó, gyűlölőivel is jótevő Istenünk van, akkor meddő próbálkozás nála haragot vagy olyan hangulatot kimutatni, amelyet engesztelni kellene, mégpedig ártatlan istenfiúi vérrel!” „A hit nem elhívése valaminek, hanem az ember spirituális képessége a transzcendens megérzésére, és megértésére. Belső fény, ősérzés, emlékezés Istenre és a bűnbeesés előtti boldogságra, egyben minden emberben meglévő vágyakozás, sóvárgás a világosságba való visszatérésre."
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET