A transzcendens megsejtése, az Isten iránti vágy minden emberben benne van, az ősembertől a modern emberig. A hit az ember transzcendentális érzékszerve a számára láthatatlan Isten megérzésére, igazságainak felfogására és elfogadására. A földi ember számára a hit az örök élet kulcsa, mely saját jóakarata és az Isteni gondviselés eredményeként megadatik. Fontos tehát, hogy lelkünk ezen a területen is megfelelő táplálékhoz jusson, mely által békességet, szellemi jólétet nyerünk. A kiegyensúlyozott élet, a nehézségek és küzdelmek ellenére relatív boldogságot eredményez már itt a földi életben. Az örök élet perspektívája külső és belső harmóniát eredményez. Ha helyesen birtokoljuk a hitet, az világosságot kölcsönöz nekünk, amely lélekben megmutatja nekünk a célt, amely felé tartunk, s az eszközöket, amelyek hozzásegítenek minket az eléréséhez.
A weboldalunkon található irodalom tanulmányozásához segítséget nyújt a „Mit olvassak” c. összefoglaló. A művek részletesebb ismertetését a „Letölthető irodalom” menüpont alatt találhatjuk, ugyanitt a „Teljes irodalom” felsorolása is megtalálható.

Szemelvények:

- A HIT HELYE ÉS SZEREPE AZ ÉLETÜNKBEN - VAKHIT ÉS RENDÍTHETETLEN HIT - HITTANMINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK - A MEGTÉRÉSRŐL      - A KRISZTUSI ELVEK PRIMÁTUSA - AZ EVANGÉLIUM ALAPELVEI - ISTEN A SZERETET    - "AZ IDŐ KÖZEL VAN"  - TUDOMÁNY ÉS HIT   
MIÉRT HIGGYÜNK?
„A hithez alap kell, s ez az alap annak tökéletes megértése, amit hinni kell. A hívéshez nem elegendő látni, hanem mindenekfelett érteni kell.” „A kereszténység nem egyházat, nem vallásfelekezetet jelent, mely Krisztus nevére keresztelt emberekből áll, hanem jelenti; „a szellemi haladás iskoláját”, mely tanítja és szemlélteti a Teremtőben, az emberszellem halhatatlanságában és felelősségében való hitet, az Isten és a teremtés tagjai iránti szeretetet, az igazságosságot és önfeláldozást, melyeknek a „szellemi szabadság” az eredménye. A kereszténység törvény, Istentől származó tanterv, Krisztus pedig ennek a törvénynek a hordozója, tanítója és szemléltetője.” „Le kell szögeznünk, hogy szinte bármelyik keresztény felekezet által tanított krisztusi igazságok elfogadása és gyakorlati alkalmazása az üdvösséghez elegendő mennyei táplálékot jelent.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY