ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
A   transzcendens   megsejtése,   az   Isten   iránti   vágy   minden   emberben   benne   van,   az ősembertől    a    modern    emberig.    A    hit    az    ember    transzcendentális    érzékszerve    a számára   láthatatlan      Isten   megérzésére,   igazságainak   felfogására   és   elfogadására.      A földi    ember    számára    a    hit    az    örök    élet    kulcsa,    mely    saját    jóakarata    és    az    Isteni gondviselés   eredményeként   megadatik.   Fontos   tehát,   hogy   lelkünk   ezen   a   területen   is megfelelő    táplálékhoz    jusson,    mely    által    békességet,    szellemi    jólétet    nyerünk.    A kiegyensúlyozott     élet,     a     nehézségek     és     küzdelmek     ellenére     relatív     boldogságot eredményez   már   itt   a   földi   életben.   Az   örök   élet   perspektívája   külső   és   belső   harmóniát eredményez.   Ha   helyesen   birtokoljuk   a   hitet,      az   világosságot   kölcsönöz   nekünk,   amely lélekben    megmutatja    nekünk    a    célt,    amely    felé    tartunk,    s    az    eszközöket,    amelyek hozzásegítenek minket az eléréséhez.

MIÉRT HIGGYÜNK?

„A hithez alap kell, s ez az alap annak tökéletes megértése, amit hinni kell. A hívéshez nem elegendő látni, hanem mindenekfelett érteni kell.” „A kereszténység nem egyházat, nem vallásfelekezetet jelent, mely Krisztus nevére keresztelt emberekből áll, hanem jelenti; „a szellemi haladás iskoláját”, mely tanítja és szemlélteti a Teremtőben, az emberszellem halhatatlanságában és felelősségében való hitet, az Isten és a teremtés tagjai iránti szeretetet, az igazságosságot és önfeláldozást, melyeknek a „szellemi szabadság” az eredménye. A kereszténység törvény, Istentől származó tanterv, Krisztus pedig ennek a törvénynek a hordozója, tanítója és szemléltetője.” „Le kell szögeznünk, hogy szinte bármelyik keresztény felekezet által tanított krisztusi igazságok elfogadása és gyakorlati alkalmazása az üdvösséghez elegendő mennyei táplálékot jelent.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET