ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
A    mai    ember    elveszítette    tájékozódó    képességét    az    egyre    bonyolultabbá    váló világban,    ahol    szinte    követhetetlenné    váltak    az    érték-    és    érdekviszonyok.    Nincsen iránytűje    az    emberi    meggyőződést    kisajátítani    akaró    szellemi    és    politikai    áramlatok közötti   eligazodásban.   A   „jóléti   társadalmak”   a   fogyasztást   emelték   fő   prioritás   rangjára, szakértők    kongatják    a    vészharangot,    Európa    válságáról    beszélnek.    Kétségtelen    tény, hogy   a   felvilágosult   gondolkodást,   az   információs   forradalmat   a   vallások   nem   tudták megfelelően   kezelni,   a   szekularizáció   elhatalmasodott.   A   hit   gyakorlása   háttérbe   szorult, a   lakosság   néhány   százaléka   tekinthető   aktív   kereszténynek.   Az   Igazság   hangja,   Isten üzenete   elvész   a   vásári   zsivajban,   a   kereső   ember   meglehetősen   magára   maradt.   Ennek egyik    fő    oka    abban    keresendő,    hogy    a    vallások    elfogadhatatlan    istenképükkel,    az ókorban     alkotott     dogmáikkal     képtelenek     hitelest     választ     adni     a     mai     ember sorskérdéseire.    Híveiktől    vakhitet    követelnek.    A    spirituális    űrt    pedig    az    internetről zúduló   valláspótlékok,   áltudományos   megmentési   elméletek,   misztikus   és   fél   pogány vallási   „tanítások”   töltik   be.   A   modern   embert   már   nem   lehet   pusztán   a   -   sok   esetben érthetetlen,   sőt   észellenes   -   hittételek   által   meggyőzni,   hanem   az   értelmén   keresztül   is fel   kell   világosítani.   Ehhez   a   vallásoknak   is   felül   kellene   vizsgálnia   tantételeiket,   melyek sok esetben ellentétben állnak az evangéliumokkal.

MIÉRT NEM HISZÜNK?

„Nem hiszek, mert Istent még nem látta senki.  Nincs túlvilág, onnan még nem jött vissza senki.” „..kötelességünk rámutatni az egyházi „tévedhetetlenség” tévhiedelme kárhozatos voltára, amely kizárólag a papi méltóságok hiúságától éltetve kultúremberiségünk 5-6 generációját fosztja meg az értelmes gondolkodás hitépítés szolgálatába történő állításától.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET