ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Szentírás magyarázatok:

Máté evangéliumának szellemi magyarázata (letölthető) Márk evangéliumának szellemi magyarázata (letölthető) Lukács evangéliumának szellemi magyarázata (letölthető) János evangéliumának szellemi magyarázata (letölthető) János Jelenések könyvének szellemi magyarázata (letölthető) A hegyibeszéd szellemi magyarázata (letölthető)  

Hittan és bibliai elemzések:

Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak (letölthető és könyvalakban is)   Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek (letölthető és könyvalakban is)

Hit és erkölcsbölcseleti művek:

Az utolsó óra munkásaihoz-I. (letölthető) Az utolsó óra munkásaihoz-II. (letölthető) Az utolsó óra munkásaihoz-III. (letölthető) Az utolsó óra munkásaihoz-IV. (letölthető) Evangéliumi spiritizmus-I. (letölthető) Evangéliumi spiritizmus-II. (letölthető) Evangéliumi spiritizmus-III. (letölthető) Névtelen szellem közleményei–I. (letölthető) Névtelen szellem közleményei–II. (letölthető) Névtelen szellem közleményei–III. (letölthető) Ezoteriák-I. kötet (letölthető) Ezoteriák-II. kötet (letölthető) Titkos tanítások-I. (letölthető)   Titkos tanítások-II. (letölthető) Titkos tanítások-III. (letölthető) Manna a hit táplálására (letölthető) Szellemi Szózat az emberiség hét gyülekezetéhez (letölthető) Elszórt  kalászok-I. (letölthető) Elszórt  kalászok-II. (letölthető) Elszórt  kalászok-III. (letölthető) Vay Adelma: Aeonok (letölthető)  

Törvények és enciklopédikus alapművek:

Emánuel szellem nyilatkozatai (letölthető és könyvalakban is) A kegyelem törvényvilága (letölthető) Szellem, Erő, Anyag (letölthető) Kárma és kegyelem (letölthető) Duáltörvény (letölthető) A mai kor vallása (letölthető)  

Szellemtan:

Szellemtani alapismeretek (letölthető) Allan Kardec: Szellemek könyve (letölthető)      Allan Kardec: Az evangélium a spiritizmus megvilágításában (letölthető) Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával (letölthető és könyvalakban is) Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből I. kötet (letölthető) Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből II. kötet (letölthető) Szellemi Szózat az emberiség hét gyülekezetéhez (letölthető) Tartalmi összefoglaló a hazai szellemtani irodalom legfontosabb műveiről (letölthető) Médiumi élmények (letölthető)

Tanulmányok:

A harmadik kijelentésről (letölthető) Preegzisztenciánk Jézusi kinyilatkoztatásai (letölthető) Egy korszakalkotó hittani mű születésének viszontagságai (letölthető) Origenész a keresztény filozófia megalapozója (letölthető)   A   mózesi   kor   kemény   törvényeinek,   varázslásoknak,   bálványok   hatalmának   szellemi háttere (letölthető) A ”mesterekről” (letölthető) A gyász hatása az elhunytakra (letölthető) A védőszellemek (letölthető) Szokratesz és Platón (letölthető) Jézus vagy Pál (letölthető)

TELJES IRODALOM

Az itt felsorolt irodalmak pdf formátumban letölthetőek.
PDF
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET