Az itt felsorolt művek ugyanazon magas szellemi tanítók alkotásai, mint az előbbiek. A rövidebb közlemények a fáradt ember szellemi megpihenését nyújtják, erőt, reménységet, vigaszt meríthetünk belőlük a hétköznapi küzdelmek során. A bűn hatalmas jelenléte szükségessé teszi lelkünk „karbantartását” folyamatos táplálását, mert a hétköznapok pora képes belepni a legragyogóbb hitet és bizonyságot. E művek a II. világháború után keletkeztek, bizonyos nyilatkozatok a közeli években. Két csoportra osztottuk fel a műveket: 1 . A Névtelen Szellem Eszter médiumon keresztül történt tanításai 2 . A Clevelandi Spirituális kör Vezető szellemének Zita médiumon keresztül történő tanításai. Ez utóbbi művekben már érezhető napjaink forrongása, lázas készülődés, a végidők előszele.

A Névtelen Szellem tanításai:

Örökértékű igazságok Az őrállóknak Kiáltás az utolsó órában Úton hazafelé I.kötet Úton hazafelé II.kötet Úton hazafelé III.kötet Úton hatafelé IV.kötet A Maradékhoz I.kötet A Maradékhoz II.kötet A Maradékhoz III.kötet A Maradékhoz IV.kötet Íme előre megmondtam néktek I.kötet Íme előre megmondtam néktek II.kötet Íme előre megmondtam néktek III.kötet Ha a só megízetlenül

A Clevelandi Spirituális körben elhangzott tanítások:

Krisztus az Úr és a boldogság világai A Szentlélek az utolsó időkben Korszakzárás előtt Lélekben és igazságban I.kötet Lélekben és igazságban II.kötet Advent

TANÍTÁSOK A MINDENNAPOKRA

A napról-napra való Isten felé fordulás, a neki való mindig új lelkesedéssel és mind mélyebb alázattal való meghajlás és az engedelmesség adja meg igazán azt az egyenes irányt, mely nem kívülről látszó, hanem belső nagy átalakulást, újjáteremtődést hoz létre… Eljön az idő, és ez már igen közel van, amikor szívesen mindent visszaadnának az elharácsolt dolgokból, csak megválthatnák magukat a félelmetes jövőtől, mert az isteni ítélet, ha késik is, de nem marad el, és félelmetes, rettenetes az igazság velőkig ható szava, ….. Még fent van a Nap, még ragyog a hit csillaga, a Krisztus felé vezető utat megmutatja, de nem tudni meddig kegyelmez még az Úr a hitetlen világnak; még lesz békesség, de nem sokáig. Tehát siessen mindenki a maga idejében, mert a testet öltés nem vezeti ki a tévelygőt bűneinek nehéz következményei alól, csak azt, aki az igaz élet útjára tér!
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY