TÉMAKÖRÖK Miért nem hiszünk? Miért higgyünk? Miért őskereszténység? Mi a szellemtan tudomány? Hogyan közelítsem meg a hitet? Hittan Hittitkok és tévedések Sorskérdések
Jézus   páratlan   értékű   kincset   adott   át   tanítványain   keresztül   az   emberiség   részére,   és ígéretet   tett,   hogy   nem   hagyja   magára   a   nyáját   a   későbbi   korokban   sem.   A   mennyei ajándék    azonban    az    emberi    gyarlóság    és    hatalomvágy    következtében    fokozatosan    az elásott   talentum   sorsára   jutott.   A   hit   hirdetése   ókori   ismereti   szinten   megfogalmazott tantételek   és   megcsontosodott   dogmák   miatt   merev   vallási   keretek   közé   szorult,   az   élő   hit helyébe   az   uralkodás   és   a   vakhit   lépett.   De   Isten   nem   hagyta   magára   az   embert.   Ahogy   az ószövetségi    prófétákon    keresztül    feddte    és    tanította    népét,    az    újkorban    ugyanolyan csatornákon   keresztül   megadta   a   megígért   -   minden   igazságra   elvezető   -   tanításokat,   de az   arra   hivatott   szervezetek   a   status   quo   őrzésében   érdekelve   elutasították,   sőt   ördögivé nyilvánították a mennyei tanok megjelenését. Ezek   a   tanítások   a   kereszténység   megújulását   biztosíthatják,   választ   adva   a hittitkokra, a mai kor emberének sorskérdéseire, és a materializmus kihívásaira. Honlapunkon       megtalálhatja       a       magyar       Evangéliumi       Spiritizmus        legjobb hagyományának    megfelelő    szellemtani    anyagokat,    amelyek    a    több    mint    100    éves Szellemi Búvárok Pesti Egyletének  munkája nyomán születtek.
HITTAN
KERESZTÉNY HIT ÉS ERKÖLCSBÖLCSELET hívőknek és hitre vágyó keresőknek
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY KEDVES LÁTOGATÓ!  KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY KEDVES LÁTOGATÓ!  KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET