TÉMAKÖRÖK Miért nem hiszünk? Miért higgyünk? Miért őskereszténység? Mi a szellemtan tudomány? Hogyan közelítsem meg a hitet? Hittan Hittitkok és tévedések Sorskérdések
A hit nem elhivése valaminek, hanem az ember spirituális képessége a transzcendens megérzésére, és megértésére. Belső fény, ősérzés, emlékezés Istenre és a bűnbeesés előtti boldogságra, egyben minden emberben meglévő vágyakozás, sóvárgás a világosságba való visszatérésre.A honlapon nagy horderejű műveket találhat a kedves látogató, melyek biztos eligazodást nyújtó, boldogító igaz szellemi táplálékot adnak a hitre szomjúhozó embernek. E tanítások a kereszténység megújulását biztosíthatják, mivel választ adnak a mai kor emberének sorskérdéseire, hittitkokra és a materializmus kihívásaira, élő bizonysággal szolgálva a Szentírás igazsága mellett. A keresztény hit valamennyi hittitka ragyogó fénybe kerül, úgy a kutató értelem, mint az Istent kereső vágyakozó érzelem számára. Ezáltal a hívő keresztények (felekezettől függetlenül) sziklaszilárd alapra lelnek, a keresők pedig megtalálhatják a vágyott mennyei értéket, és teljes értelmükkel beláthatják, hogy amit hisznek az igaz. Ezáltal békességet és reménységet nyernek, hiszen az IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ A csőd és katasztrófa felé száguldó világban az élő hit jelenti az egyetlen kapaszkodót. Itt az idő, hogy az ég felé fordítsuk tekintetünket.
HITTAN
KERESZTÉNY HIT ÉS ERKÖLCSBÖLCSELET hívőknek és hitre vágyó keresőknek
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET